List Dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych dra hab. Krzysztofa Wieleckiego, prof. UKSW

Szanowni Państwo, Czytaj więcej »

Zmiana adresu strony internetowej Instytutu Nauk Socjologicznych

Niniejszym informujemy, że zmianie uległ dotychczasowy adres naszej strony - zamiast nazwy is.wnhis.uksw.edu.pl wprowadzona została nowa - socjologia.uksw.edu.pl. Zmiana ma na celu lepszą orientację w strukturze Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW oraz odejście od nazwy nieistniejącego już Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Przypominamy również, że od tej pory wszystkie trzy Instytuty funkcjonujące w ramach Wydziału Społeczno-Ekonomicznego mają tożsame dla swoich głównych dyscyplin adresy internetowe: Czytaj więcej »

Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie działań i funkcjonowania UKSW w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Pełen tekst zarządzenia: https://uksw.edu.pl/images/zarz_23-2020.pdf

Decyzja w sprawie powołania Zespołu ds. przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-2: https://uksw.edu.pl/images/aktualnosci/dec_151-2020.pdf
 

Zaproszenie na konferencję naukową do Łomży

Terminarz sesji poprawkowej dla kierunków Socjologia i Praca socjalna

Niniejszym informujemy, że w odpowiednich zakładkach kierunków studiów zostały udostępnione terminarze sesji poprawkowej dla Socjologii i Pracy socjalnej.

Aktualizacja USOS, USOSweb i APD

Szanowni Państwo, w dniu 08.02.2020 r. od godziny 16:00 planowana jest aktualizacja systemu USOS oraz aplikacji USOSweb, APD, SRS, Katalog ECTS. System USOS będzie dostępny dla Państwa od 10.02.2020 r., natomiast aplikacje USOSweb, APD, SRS, Katalog ECTS będę udostępniane sukcesywnie najpoźniej do końca 11.02.2020 r.
 

Kontakt z dr Magdaleną Hryniewicką

Dr Magdalena Hryniewicka jest w dniu dzisiejszym (piątek 7 lutego 2020 r.) dostępna dla studentów od godz. 15:00 w auli 102 bud. 23.

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Przeglądu Socjologii Jakościowej"

Drodzy Czytelnicy i Sympatycy Przeglądu Socjologii Jakościowej, Miłośnicy Fotografii,
  Czytaj więcej »

Ankieta dotycząca oceny zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,

Centrum Rozwoju Dydaktyki uprzejmie informuje o terminie przeprowadzenia ankiety oceny zajęć. Uruchomienie w USOS ankiety oceny zajęć dydaktycznych przez studentów i doktorantów jest przewidziane:

- przedmioty wydziałowe od 25 stycznia do 17 lutego 2020;

- wf i sjo od 1 do 17 lutego 2020.

Uwaga! Ze względu na konieczność podniesienia wersji USOS do 6.5.2 może nastąpić w lutym 2-dniowa przerwa.
 

Spotkanie z Prodziekanem ds. studenckich i administracji

Prodziekan ds studenckich i administracji WS-E prof. UKSW dr hab. Michał Gierycz serdecznie zaprasza studentów Wydziału na spotkanie w najbliższy poniedziałek (27.01.2020) poświęcone krotkiemu omówieniu konsekwencji reformy szkolnictwa wyższego dla funkcjonowania Wydziału, jak również wysłuchaniu opinii lub wniosków studentów związanych z jego funkcjonowaniem (w tym działalnością kół naukowych i wymiany międzynarodowej). Spotkanie odbędzie się o g. 11.00 w sali 201.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach