"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie"

 

Szanowni Czytelnicy,

      Z wielką radością udostępniamy w formie elektronicznej pierwszy numer "Zeszytów Ekonomicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ekonomia i Zarządzanie". Zeszyty będą wydawane w miarę cyklicznie - średnio dwa razy w roku. Chcemy na ich łamach prezentować dorobek nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu (wywodzących się z nauk technicznych, wchodzących w skład nauk ekonomicznych oraz humanistycznych) w ścisłym powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi.

fragment wstępu redaktora naczelnego - prof. dra hab. inż. Marka Lisieckiego

 

Rada Naukowa >>>

Kolegium Redakcyjne  >>>

Wymogi Redakcyjne >>>

Indeks numerów:

nr 1(1) 2017

nr 2(2) 2017

nr 1(3) 2018

nr 2(4) 2018

Wydawca:

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23

01-938 Warszawa

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach