Kierunek EKONOMIA

Instytut Socjologii prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym (wyłącznie kierunek Ekonomia I stopnia).

Kierunek Ekonomia prowadzony jest na I (studia licencjackie) i II stopniu (studia magisterskie według specjalizacji Ekonomia menedżerska) na trybie stacjonarnym i dodatkowo niestacjonarnym (tylko I stopień).

Studenci w trakcie 3 letnich studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Ekonomia zdobywać będą gruntowną wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw mikro- i makroekonomii. Poznają narzędzia warsztatu ekonomisty, głównie w oparciu o realizację takich przedmiotów jak matematyka, statystyka opisowa, prognozowanie i symulacje, ekonometria, finanse publiczne i rynki finansowe. Opanują umiejętności empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej i nabędą więdzę niezbędną w pracy ekonomisty, np. z zakresu prawa, rachunkowości, informatyki czy zarządzania. Aspekty społeczne funkcjonowania gospodarki studenci poznają realizując między innymi następujące przedmioty: psychologia społeczna, socjologia, polityka społeczna i gospodarcza czy katolicka nauka społeczna.

Absolwenci studiów I stopnia będą przygotowani do realizacji analiz ekonomicznych przy wykorzystaniu metod i narzędzi analitycznych. Pozwoli im to na swobodne poruszanie się w otoczeniu podmiotów i instytucji ekonomicznych oraz społecznych. Absolwent kierunku Ekonomia będzie mógł pdjąć pracę w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administarcji centralnej i lokalnej, organizacjach non-profit o charakterze typowo ekonomicznym i finansowym, ośrodkach badawczych zajmujących się prognozami i analizami ekonomicznymi.

 
Studenci w trakcie 3 letnich studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Ekonomia zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw mikro- i makroekonomii. Poznają narzędzia warsztatu ekonomisty, głównie w oparciu o realizację takich przedmiotów jak matematyka, statystyka opisowa, prognozowanie i symulacje, ekonometria, finanse publiczne i rynki finansowe. Przyswajają umiejętności empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej i nabywają wiedzę niezbędną w pracy ekonomisty, np. z zakresu prawa, rachunkowości, informatyki czy zarządzania. Aspekty społeczne funkcjonowania gospodarki studenci poznają realizując między innymi następujące przedmioty: psychologia społeczna, socjologia, polityka społeczna i gospodarcza czy katolicka nauka społeczna.
 
Absolwenci kierunku Ekonomia będą mogli podjąć pracę:
 
  • w przedsiębiorstwach;
  • bankach;
  • instytucjach finansowych;
  • instytucjach ubezpieczeniowych;
  • ośrodkach badawczych zajmujących się prognozami i analizami ekonomicznymi. 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach