Pomoc dla studentów i doktorantów

Studenci i Doktoranci mogą ubiegać się o zapomogę z tytułu utraty źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Wnioski wraz z dokumentami można składać zarówno drogą mailową lub pocztą polską do Działu Pomocy Materialnej. Wraz z wnioskiem o zapomogę należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy w formie skanu lub zdjęcia. W treści zaświadczenia pracodawca powinien wskazać, że pracownik utracił źródło dochodu spowodowane ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie i u pracowników Działu Pomocy Materialnej. http://dpm.uksw.edu.pl/
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach