List Dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych dra hab. Krzysztofa Wieleckiego, prof. UKSW

Szanowni Państwo,

     Mija kolejny tydzień zawieszenia zajęć w szkołach wyższych w Polsce. Nie znaczy to, że nie mamy ze sobą kontaktu, chociaż jest on wirtualny. Dziękuję wszystkim Nauczycielom akademickim, którzy pokonując trudności techniczne, starają się za wszelką cenę podtrzymywać ideę i powołanie  Uniwersytetu w tych trudnych czasach. Jestem też pod wrażeniem, gdy chodzi o reakcję wielu studentów, którzy w „próbie” pokazują, iż sceptycyzm w stosunku do studentów w ogóle, a naszych w szczególności, jest zupełnie nieuzasadniony. Uważam, że niezwykle ważne jest, aby wszystkie przedmioty zakończyły się o właściwym czasie, w przewidzianej, choć  skorygowanej przez koronawirusa formie. Epidemia pociąga też skutki psychiczne i fizyczne dla naszych organizmów i ważne jest, abyście Państwo mogli pojechać na wakacje i odpocząć. Wtedy następny rok akademicki będzie "normalny".

     Ważne jest, myślę, że w czasach obecnej zarazy szczególnie, zachowanie i podtrzymanie idei Uniwersytetu jako wspólnoty, intelektualnej, ale też ludzkiej. W ostatnich dziesięcioleciach „duch uniwersytetu” cierpiał i kurczył się. Ale teraz koniecznie powinna odżyć  idea wielkiej wspólnoty inteligentów, ludzi związanych z jedną Alma Mater, studentów, którzy za naszą (nauczycieli akademickich) sprawą, finalizują swoją edukacyjną przygodę, którzy – na dobre i złe – poprzez nas, stają się inteligentami, formują się ostatecznie jako ludzie wykształcenia i kultury intelektualnej, jako niezwykle ważni współtwórcy swego obecnego i przyszłego środowiska lokalnego, Polski i Europy, jako ludzie inteligenckich (cokolwiek by to nie znaczyło w nowoczesnym świecie) wartości, obyczajów, obowiązków, stylów życia. Ale też ludzi, którzy są zaczynem i inspiracją naszego rozwoju intelektualnego, obywatelskiego i duchowego, którym zawdzięczamy nieustanną młodość umysłów i dusz, dzięki którym czujemy się potrzebni. Ongiś, a dziś w cywilizowanym świecie, w czasach, gdy szkoły wyższe nie produkowały na masową skalę dyplomów, ale były wspólnotami akademickimi, więzi między profesorami i studentami, oraz między samymi studentami, a także kolegami akademikami, były dożywotnie. Może czas zarazy pokazuje nam, jak to jest ważne i jak bardzo trzeba do idei Uniwersytetu powrócić. Może uczelnia, której patronem jest kardynał Stefan Wyszyński, rychło beatyfikowany, a odsetek wierzących wśród kadry i studentów jest z pewnością wyższy niż w innych uczelniach (może poza seminariami duchownymi ????) mogła by być przykładem. Zachęcam.

     Proponuję też nie zapominać, że wszyscy jesteśmy socjologami (lub nawet szczególną kategorią socjologów, bo uczących się aplikować socjologię w praktyce – mam na myśli pracę socjalną). To oznacza, że nie tylko jesteśmy świadkami historii, ale też jej obserwatorami i interpretatorami. Proponuję konkurs pt. Zapiski socjologa czasów zarazy. Każdy student może przesłać swoje spostrzeżenia w formie dziennika lub pamiętnika, albo notatki do bloga, w którym opisze jakieś budujące lub nie - doświadczenia, spostrzeżenia, uwagi, swoje interpretacje, przeżycia lub wnioski. To mogą być zupełnie krótkie zapiski, jak w pamiętniku właśnie. Wyróżnieni otrzymają tytuł najlepszego socjologa roku 2020. Najciekawsze prace opublikujemy w wirtualnej książce zawieszonej na stronie Instytutu Socjologii. Dziękuję bardzo ks. prof. dr. hab. Henrykowi Skorowskiemu, który zgodził się być szefem jury  i który powoła cały jego skład. Przypomnę, że ksiądz profesor jest kierownikiem Pracowni Społecznych Problemów Współczesności. Pracę można przesyłać na adres mailowy Instytutu Nauk Socjologicznych (is@uksw.edu.pl).

     Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w trym trudnym czasie zdają egzamin i chlubnie świadczą o naszym Uniwersytecie. Pamiętajmy, że nie wszyscy mogliśmy schronić się w naszych domach. Pracują rektorzy, dziekani i administracja UKSW. Serdecznie dziękuję szczególnie tym, którzy pracują na rzecz Instytutu Nauk Socjologicznych, a Wszystkim wyrażam wdzięczność.

     Życzę wiele zdrowia i wiecznie młodego Uniwersytetu oraz Socjologii.

Dr hab. Krzysztof Wielecki prof. UKSW
Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach