Zmiana adresu strony internetowej Instytutu Nauk Socjologicznych

Niniejszym informujemy, że zmianie uległ dotychczasowy adres naszej strony - zamiast nazwy is.wnhis.uksw.edu.pl wprowadzona została nowa - socjologia.uksw.edu.pl. Zmiana ma na celu lepszą orientację w strukturze Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW oraz odejście od nazwy nieistniejącego już Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Przypominamy również, że od tej pory wszystkie trzy Instytuty funkcjonujące w ramach Wydziału Społeczno-Ekonomicznego mają tożsame dla swoich głównych dyscyplin adresy internetowe:

Instytut Nauk Socjologicznych >>> socjologia.uksw.edu.pl

Instytut Ekonomii i Finansów >>> ekonomia.uksw.edu.pl

Instyut Nauk o Polityce i Administracji >>> politologia.uksw.edu.pl

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach