Terminarz sesji poprawkowej dla kierunków Socjologia i Praca socjalna

Niniejszym informujemy, że w odpowiednich zakładkach kierunków studiów zostały udostępnione terminarze sesji poprawkowej dla Socjologii i Pracy socjalnej.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach